Zie naar de vogels

Zie naar de vogels
Matteüs 6:26 – Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven?
 
Indien geen datum wordt ingevoerd, wordt de ecard direct verzonden

Categorieën:

Bijbelteksten

Tags:

vogel, vertrouwen
Bol.com

An error has occurred. For more details please view "logs/errors.log".

An error has occurred. For more details please view "logs/errors.log".